60/2014 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. října 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 35 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 19591) sdělila česká strana nótou ze dne 8. srpna 2014 rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů, které jsou v České republice příslušné podle článku 2 odst. 5 písm. c) Smlouvy, článku 6 odst. 3 Smlouvy a podle článku 27 odst. 2 a 4 Smlouvy.

        Tato nóta nahrazuje v plném rozsahu nótu Velvyslanectví České republiky ve Vídni ze dne 7.  dubna 2010, vyhlášenou pod č. 86/2010 Sb.m.s.

        České znění nóty se vyhlašuje současně.

_______________________________
. . .

Zavřít
MENU