48/2014 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. září 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 21. července 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 11. prosince 2013 a 29. dubna 2014 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace.

        Dohoda vstoupila v platnost dne 21. července 2014.

        Ruské znění ruské nóty a její překlad do českého jazyka a ruské znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

Ruské znění ruské nóty
a
ruské znění české nóty

Příloha PDF (418 kB)
PŘEKLAD
Ruského znění ruské nóty
a
ruského znění české nóty

. . .

Zavřít
MENU