464/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU