463/2013 Sb.Nařízení vlády o seznamech návykových látek

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
463

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013
o seznamech návykových látek


        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


§ 1

        Toto nařízení stanoví

a)   v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam

1.   omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a

2.   dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Seznam č. 1 omamných látek
Příloha č. 2 - Seznam č. 2 omamných látek
Příloha č. 3 - Seznam č. 3 omamných látek
Příloha č. 4 - Seznam č. 4 psychotropních látek
Příloha č. 5 - Seznam č. 5 psychotropních látek
Příloha č. 6 - Seznam č. 6 psychotropních látek
Příloha č. 7 - Seznam č. 7 psychotropních látek
Příloha č. 8 - Seznam č. 8 vybraných přípravků
Zavřít
MENU