453/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

Částka: 177 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
453

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. prosince 2013
o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě


        Vláda nařizuje podle § 2249 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor (dále jen „byt“) k zajištění jeho bytových potřeb.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   srovnatelným nájemným nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách rozhodných pro výši ujednaného nájemného,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
§ 4 - Posuzování srovnatelnosti
§ 5 - Srovnatelnost nájemních vztahů a obytné hodnoty bytu
§ 6 - Srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě
§ 7  
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Charakteristiky nájemních vztahů
Příloha č. 2 - Skupiny charakteristik obytné hodnoty bytu
Zavřít
MENU