410/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 6. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
410

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy
a metody zkoušení osiva a sadby        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 15 písm. l) a § 22 odst. 8 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU