366/2013 Sb.Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Částka: 143 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
366

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013
o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení upravuje

a)   způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce,

b)   části nemovité věci, které jsou společné,

c)   podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

        (2)  Ustanovení tohoto nařízení týkající se bytu platí také pro nebytový prostor.ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOB VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY


§ 2

Prostorové ohraničení bytu

        Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.


§ 3

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce

        (1)  Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOB VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY
§ 2 - Prostorové ohraničení bytu
§ 3 - Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÉ ČÁSTI NEMOVITÉ VĚCI
§ 4  
§ 5 - Společné části domu
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - PODROBNOSTI O ČINNOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE SPRÁVY DOMU A POZEMKU
§ 7 - Činnosti týkající se správy domu a pozemku
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Některé další činnosti společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku
§ 14  
§ 15 - Hospodaření společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku
§ 16  
§ 17 - Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU