365/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 143 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
365

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb. a nařízení vlády č. 368/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zednictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě šesté se slova „nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu“ nahrazují slovy „konstrukcí nosných i nenosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby“ a v odstavci druhém se slovo „zděných“ nahrazuje slovem „stavebních“.

        2.  V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kosmetické služby“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě páté se slovo „prostředky“ nahrazuje slovem „přípravky“ a v odstavci druhém se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „přípravků“.

        3.  V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU