364/2013 Sb.Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

Částka: 143 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
364

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013
o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení
a jiné rekreační služby        Vláda nařizuje podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:


§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   náležitosti formuláře obsahujícího informace, které podnikatel poskytne spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává

1.   právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,

2.   právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok
Příloha č. 2 - Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok
Příloha č. 3 - Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává účastenství ve výměnném systému
Příloha č. 4 - Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení nebo jiné rekreační služby
Příloha č. 5 - Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby
Zavřít
MENU