363/2013 Sb.Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Částka: 143 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
363

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013
o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem
nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv        Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:


§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.


§ 2

        Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 3

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Zavřít
MENU