360/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2013 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 4. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění
a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce  1 doplňují slova „ ; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10 000 000 Kč“.

        2.  V § 2 odst. 2 se slova „částkou 1 000 000 Kč násobenou počtem ohlášených společníků“ nahrazují slovy „jako součet částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům podle odstavce  1“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU