358/2013 Sb.Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2013 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 1. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o poskytování údajů z katastru nemovitostí        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tato vyhláška upravuje

a)   podmínky pro poskytování údajů z katastru,

b)   formu poskytovaných údajů z katastru,

c)   podmínky šíření údajů z katastru,

d)   úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem,

e)   podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen „sledování změn“) zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU


§ 2

Podmínky pro poskytování údajů z katastru

        Údaje z katastru se poskytují osobám na žádost za podmínek a ve formě stanovené touto vyhláškou.


§ 3
Formy poskytování údajů z katastru

        Údaje z katastru se poskytují v těchto formách

a)   nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru, přehledu vlastnictví z území České republiky a údajů o dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),

b)   výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),

c)   ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 7),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 2 - Podmínky pro poskytování údajů z katastru
§ 3 - Formy poskytování údajů z katastru
§ 4  
§ 5 - Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací
§ 6 - Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin
§ 7 - Ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru
§ 8 - Prosté kopie písemností v listinné podobě, prosté výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo v elektronické podobě nebo prosté duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru
§ 9 - Reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
§ 10 - Tiskové výstupy z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
§ 11 - Dálkový přístup k údajům katastru za úplatu
§ 12  
§ 13 - Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru
§ 14 - Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených výstupů z informačního systému
§ 15 - Údaje katastru v elektronické podobě
§ 16 - Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí
§ 17 - Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru
§ 18 - Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru
§ 19 - Sledování změn
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 21 - Úplata za poskytování údajů
§ 22 - Lhůty pro poskytování údajů
§ 23 - Šíření údajů katastru
§ 24 - Účinnost
Příloha č. 1 - Poskytování prostých kopií písemností v listinné podobě, prostých výstupů vzniklých převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě a prostých duplikátů písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 8)
Příloha č. 2 - Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin (§ 9)
Příloha č. 3 - Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin (§ 10)
Příloha č. 4 - Dálkový přístup k údajům katastru s výstupy ve formátu PDF nebo HTML (§ 11 a 12)
Příloha č. 5 - Dálkový přístup k údajům katastru (webové služby) s výstupy ve formátu XML (§ 11 a 12)
Příloha č. 6 - Údaje katastru v elektronické podobě (§ 15)
Příloha č. 7 - Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí (§ 16)
Příloha č. 8 - Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel (§ 17)
Příloha č. 9 - Sledování změn (§ 19 a 20)
Zavřít
MENU