355/2013 Sb.Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 2013 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU