355/2013 Sb.Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 2013 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
355

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2013
o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech,
které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.


§ 2

Označování sídla a provozovny

        (1)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“ a údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Označování sídla a provozovny
§ 3 - Úřední hodiny provozovny
§ 4 - Činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU