354/2013 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
354

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Příloha k vyhlášce č. 354/2013 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014
Příloha PDF (211 kB)


MENU