334/2013 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
334

VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2013
k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu


        Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu:


§ 1

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky
kontrolní pásky

        (1)  Kontrolní páska je vydávána ve třech rozměrech stanovených v milimetrech, a to

a)   90 x 16,

b)   150 x 16, nebo

c)   210 x 16.

        (2)  Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční označení kontrolní pásky.

        (3)  Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s průběžným vodoznakem.

        (4)  Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2 mm koncových částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikropísmo.

        (5)  Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně přetištěn liniovým měditiskem.

        (6)  Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Složení a způsob vytvoření evidenčního
označení kontrolní pásky

        Evidenční označení kontrolní pásky je tvořeno

a)   evidenčním kódem, který je dvanáctimístnou soustavou písmen a čísel, kdy na

1.   první až čtvrté pozici je uvedeno registrační odběrné číslo osoby povinné značit líh,

2.   páté až osmé pozici je uveden údaj vyjadřující datum objednávky kontrolních pásek,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky
§ 2 - Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky
§ 3 - Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu
§ 4 - Způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky
§ 5 - Náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky
§ 6 - Údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně
§ 7 - Způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek
§ 8 - Způsob vracení kontrolní pásky
§ 9 - Obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek
§ 10 - Obsah dokladu o přepravě kontrolních pásek
§ 11 - Prodejní cena kontrolní pásky
§ 12 - Ukončení platnosti kontrolní pásky
§ 13 - Oznámení vyhlášky Evropské unii
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor kontrolní pásky
Příloha č. 2 - Vzor objednávky kontrolní pásky
Příloha č. 3 - Vzor formuláře pro evidenci kontrolních pásek
Příloha č. 4 - Vzor formuláře pro vracení kontrolní pásky
Příloha č. 5 - Vzor záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek
Zavřít
MENU