328/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. října 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2013
o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech


        Vláda nařizuje podle § 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.


§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

        (1)  Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce  2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah poskytovaných údajů
§ 3 - Způsob poskytovaní údajů
§ 4 - Společná ustanovení
§ 5 - Přechodná ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
Příloha č. 2 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
Příloha č. 3 - Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
Zavřít
MENU