287/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. září 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. září 2013 Nabývá účinnosti: 2. října 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
287

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:

„a)   diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

        2.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a) zní:

„a)   endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU