270/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Částka: 104 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. září 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 2. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek
a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):


Čl. I

        Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se mění takto:

        1.  V příloze se za položku „CAMPHORA RACEMICA    KAFR RACEMICKÝ“ vkládají nové položky, které znějí:

„CANNABIS INDICAE FLOS    KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO,
CANNABIS SATIVAE FLOS    KVĚT KONOPÍ SETÉHO,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Závěrečné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU