241/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU