215/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. července 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU