209/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

Částka: 085 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. července 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2013,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení


        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


ČÁST  PRVNÍ

Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů


Čl. I

        V § 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 141/2002 Sb. a nařízení vlády č. 303/2005 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU