198/2013 Sb.Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2013 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 4. července 2013 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
198

VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1)  Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů
Příloha č. 2 - Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin
Zavřít
MENU