194/2013 Sb.Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. července 2013 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 28. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2013
o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.


§ 2

Způsob provádění kontroly kotle
a rozvodů tepelné energie

        Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje

a)   hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie
§ 3 - Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie
§ 4 - Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody
Příloha č. 2 - Způsob hodnocení účinnosti kotle
Příloha č. 3 - VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)
Příloha č. 4 - VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)
Příloha č. 5 - Četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie
Zavřít
MENU