193/2013 Sb.Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. července 2013 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 28. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 284/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 15. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2013
o kontrole klimatizačních systémů


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.


§ 2

Rozsah kontroly klimatizačních systémů

        (1)  Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.

        (2)  Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah kontroly klimatizačních systémů
§ 3 - Způsob provádění kontroly klimatizačního systému
§ 4 - Zpráva o kontrole klimatizačního systému
§ 5 - Četnost kontrol klimatizačního systému
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Zpráva o kontrole klimatizačního systému
Příloha č. 2 - Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů
Zavřít
MENU