180/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení
a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. a nařízení vlády č. 33/2010 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci nadpisu nařízení vlády se doplňují slova „a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU