180/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU