179/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU