162/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2013 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
162

ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. a zákona č. 129/2006 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova „Významnými dny České republiky jsou“ vkládají slova „16. leden - Den památky Jana Palacha,“ a za slova „12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),“ se vkládají slova „28.  březen - Den narození Jana Ámose Komenského,“.


Čl. II
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU