141/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie

Částka: 065 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. června 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. května 2013 Nabývá účinnosti: 1. září 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. května 2013,
kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv
ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie        Vláda nařizuje podle § 105a odst. 4 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb., a podle § 15 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice do důchodového systému Evropské unie a převod důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropské unie do českého důchodového pojištění. Toto nařízení dále upravuje převod prostředků účastníka důchodového spoření v souvislosti s převodem důchodových práv.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výpočet finanční částky stanovené jako převáděné důchodové právo získané v České republice
§ 3 - Převod důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropské unie do českého důchodového pojištění
§ 4 - Převod prostředků důchodového spoření
§ 5 - Převod důchodových práv zaměstnanců dalších institucí
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha - Výpočet jednotkové hodnoty odloženého důchodu
Zavřít
MENU