104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU