71/2013 Sb.Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. března 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. února 2013 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
71

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. února 2013
o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.:


§ 1

Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

        (1)  Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací lze udělit fyzické osobě, která takových výsledků dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací může udělit

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
§ 2 - Finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
§ 3 - Výběr kandidáta na ocenění
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU