62/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2013 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 28. února 2013 Nabývá účinnosti: 29. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
62

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se mění takto:

        1.  § 1 zní:

㤠1

        (1)  Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

a)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,

b)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

d)   společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU