59/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. února 2013 Nabývá účinnosti: 11. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2013,
kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb.,
o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury,
o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 5a odst. 4 písm. c), § 10 odst. 3 a § 53 odst. 6 písm. c) veterinárního zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU