56/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. března 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. února 2013 Nabývá účinnosti: 23. března 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 280/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. února 2013
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií a o emisních plaketách



        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


§ 1

Úvodní ustanovení

        (1)  Toto nařízení stanoví

a)   způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,

b)   vzory emisních plaket,

c)   pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou,

d)   bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

        (2)  Toto nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
§ 3 - Vzory emisních plaket
§ 4 - Pravidla pro označení silničního motorového vozidla emisní plaketou
§ 5 - Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
Příloha č. 2 - Vzory emisních plaket
Zavřít
MENU