44/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU