21/2013 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. ledna 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 23. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 384/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2013
o stanovení podmínek při chovu psů a koček


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7a odst. 2 zákona:


§ 1

Podmínky chovu psů

        Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu psů dodržovat tyto podmínky:

a)   reprodukce chovných zvířat je přípustná u

1.   malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku u fen, ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce až neomezeně u psů, a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podmínky chovu psů
§ 2 - Podmínky chovu koček
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU