16/2013 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. ledna 2013 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 14. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 22. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. ledna 2013
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 12. 2012 – 2. 1. 2013 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 26. 11. 2012 mezi smluvními stranami
Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

2.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 10. 12. 2012 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

. . .

Zavřít
MENU