13/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2013 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 10. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. února 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 10. ledna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů


        Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.


Čl. I

        Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1)  Tato vyhláška stanoví:

a)   lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu2),

b)   rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,

c)   podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU