70/2013 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice

Částka: 042 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. října 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. srpna 2011 byla v Bruselu podepsána Dohoda o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě článku 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu dnem podpisu1).

        České znění Dohody se vyhlašuje současně. Součástí Dohody je Příloha I - vnitrostátní orgány odpovědné za koordinaci a provádění grantu, Příloha II - vzor prohlášení, které se vydává při ukončení pomoci a Příloha  III - dokument obsahující pokyny k prohlášení o platnosti podle článku 9 Dohody o provádění týkající se fondu solidarity. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

. . .

Zavřít
MENU