44/2013 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. června 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. dubna 2013 Nabývá účinnosti: 1. května 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
44

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl sjednán Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

        Dodatek vstoupil v platnost dne 1. května 2013.

        Francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.

_______________________________
1)
Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU