505/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
505

ZÁKON
ze dne 28. prosince 2012,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona
o sociálně-právní ochraně dětí


Čl. I

        V § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti


Čl. II

        V § 53 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU