496/2012 Sb.Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU