480/2012 Sb.Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 140/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o energetickém auditu a energetickém posudku


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   rozsah energetického auditu a energetického posudku,

b)   obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a

c)   obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.


§ 2

Rozsah energetického auditu

        (1)  Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

        (2)  Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah energetického auditu
§ 3 - Obsah energetického auditu
§ 4 - Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu
§ 5  
§ 6 - Obsah energetického posudku
§ 7 - Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Evidenční list energetického auditu
Příloha č. 2 - Soupis základních údajů o energetických vstupech
Příloha č. 3 - Vlastní zdroj energie
Příloha č. 4 - Celková energetická bilance
Příloha č. 5 - Ekonomické vyhodnocení
Příloha č. 6 - Ekologické vyhodnocení
Příloha č. 7 - VZORY Evidenčního listu energetického posudku
Zavřít
MENU