473/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 177 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 17. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
473

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Zaměření a rozsah vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny

        Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě

a)   vyhodnocování situace dítěte, které zahrnuje

1.   zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte,

2.   vymezení sociálních, zdravotních nebo jiných rizik, kterým je dítě vystaveno,

3.   posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje dítěte s ohledem na věk dítěte,

4.   zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpokladů k dalšímu vzdělávání,

5.   určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte,

6.   vymezení vlastností a určení schopností dítěte, popřípadě předpokladů k jejich získání,

7.   zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem k věku dítěte a jeho rozumové vyspělosti,

8.   další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,

b)   vyhodnocování situace rodiny, které zahrnuje

1.   analýzu situace rodiny a rodinného prostředí,

2.   analýzu příčin krize v rodině,

3.   zhodnocení vztahu rodiče a dítěte,

4.   určení potřeb rodiny,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
§ 2 - Obsah individuálního plánu ochrany dítěte
§ 3 - Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny
§ 4 - Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče
§ 5 -     Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci
§ 6 - Standardy kvality sociálně-právní ochrany
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany
Příloha č. 2 - Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona
Příloha č. 3 - Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zavřít
MENU