463/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
463

ZÁKON
ze dne 4. prosince 2012,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 266/2006 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 91 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2025“.

        2.  V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.

        3.  V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3  písm. c) se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.

        4.  V § 94 odst. 1 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.

        5.  V § 94 odst. 2 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.

        6.  V § 95 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“ a číslo „2013“ se nahrazuje číslem „2015“.

        7.  V § 99 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2016“ se nahrazuje číslem „2018“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 267/2006 Sb.


Čl. II

        Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 218/2007 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU