458/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Částka: 171 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU