452/2012 Sb.Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 7. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
452

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2012
o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných
plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen „autorizace“), včetně vzorů žádostí, a podmínky pro posuzování těchto žádostí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o udělení, prodloužení a zrušení autorizace
§ 3 - Posuzování žádostí
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu
Příloha č. 2 - VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu
Příloha č. 3 - VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
Příloha č. 4 - VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
Příloha č. 5 - VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu
Zavřít
MENU