441/2012 Sb.Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka: 162 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 5. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2012
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

        (1)  Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií

a)   při výrobě tepelné energie pro

1.   kotle,

2.   spalinové kotle a

3.   solární kolektory,

b)   při výrobě elektřiny pro

1.   parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou,

2.   plynovou turbínu,

3.   paroplynové zařízení,

4.   spalovací motor,

c)   při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro

1.   paroplynové zařízení s dodávkou tepla,

2.   parní protitlakou turbínu,

3.   kondenzační odběrovou turbínu,

4.   plynovou turbínu,

5.   spalovací motor,

6.   mikroturbínu,

7.   Stirlingův motor,

8.   palivový článek,

9.   parní stroj,

10.   organický Rankinův cyklus, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie
§ 3 - Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
§ 4 - Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla
§ 5 - Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
§ 6 - Četnost vyhodnocování minimální účinnosti užití energie
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích
Příloha č. 2 - Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z výrobny tepla
Příloha č. 3 - Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie v solárním kolektoru
Příloha č. 4 - Stanovení účinnosti výroby energie v parním turbosoustrojí
Příloha č. 5 - Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Příloha č. 6 - Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu
Příloha č. 7 - Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a ve výrobně s více kogeneračními jednotkami
Příloha č. 8 - Stanovení účinnosti výroby energie v palivovém článku
Příloha č. 9 - Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně s palivovými články a kotli
Příloha č. 10 - Stanovení účinnosti výroby energie v ORC turbosoustrojí
Příloha č. 11 - Stanovení účinnosti výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou
Příloha č. 12 - Stanovení účinnosti výroby energie ve Stirlingově motoru
Příloha č. 13 - Stanovení účinnosti výroby elektřiny v kombinovaném cyklu s parním strojem
Příloha č. 14 - Stanovení účinnosti výroby energie v plynové mikroturbíně
Příloha č. 15 - Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle
Příloha č. 16 - Minimální účinnost výroby tepelné energie pro spalinové kotle za plynovou turbínou
Příloha č. 17 - Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla
Příloha č. 18 - Minimální účinnost výroby energie v parním turbosoustrojí a v soustrojí ORC
Příloha č. 19 - Minimální účinnost výroby elektřiny a výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu
Příloha č. 20 - Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce se spalovacím motorem
Příloha č. 21 - Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli
Příloha č. 22 - Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárním kolektoru
Příloha č. 23 - Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
Zavřít
MENU