431/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 157 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 26. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU