415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU