396/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 145 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
396

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu


Čl. I

        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna notářského řádu
Čl. XIV  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 82/1998 Sb.
Čl. XV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XVI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XIX  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 119/2001 Sb.
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Čl. XXII  
Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXIV  
Čl. XXV - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXVIII  
Čl. XXIX - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 121/2008 Sb.
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXIV  
Zavřít
MENU